Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všetko o koňoch

20. 11. 2010


 Ak jazdíme na koni a najmä ak nejakého vlastníme, máme zodpovednosť voči nemu stať sa skutočným jazdcom. Je dôležité mať bohaté vedomosti, či už pri práci zo zeme, alebo priamo v sedle. Len tak môžeme predchádzať nedorozumeniam a úrazom, ako aj zabrániť frustrácií v každodennom živote s naším konským priateľom. Musíme na seba klásť vysoké nároky, nie len jazdiť. Naším cieľom musí byť neustále zdokonaľovanie sa. Len tak zistíme, čo všetko je možné s koňom dosiahnuť a každý ďalší tréning alebo vychádzka budú stále novým a novým zážitkom. To najkrajšie v konskom svete je ak kôň priľne mentálne, emocionálne aj fyzicky, je to niečo nové, úplne iný vzťah, ako mnoho ľudí doteraz poznalo. Dobre zvládať koňa zo zeme znamená rozvíjať vedenie on line - na lonži a at liberty - na voľno. Nič však nejde ihneď, takže postupne po malých krôčikoch sa musíme prepracovať od on line až po at liberty. Nie je to len o práci s koňom, ale aj o našom neustálom vzdelávaní sa. Pri každom tréningu sa niečo nové naučí nie len kôň, ale aj my. On line metóda V tejto oblasti môžeme zásadným spôsobom ovplyvňovať psychické zmeny nášho koňa a to tak, že si vytvoríme spôsob vzájomnej komunikácie a rešpekt. Výučba jazdy na koni sa väčšinou začína a končí na konskom chrbte. Ale pokiaľ nevieme, ako koňa zvládať zo zeme, chýba nám veľmi dôležitá časť celej skladačky. Aj toto je dôvod existencie nespokojných jazdcov, mnohých zranení a aj priemerných výsledkov. Túto časť nazýva Pat Parelli On Line Logic. Patrí sem sedem známych hier. Základom je logika loveného zvieraťa, ktorú musíme využiť na určenie priateľstva a dominantnosti. Tieto hry hráme s lanom s dĺžkou 4 m zo začiatku, až po 7 m a nakoniec 14 m. Nie je to len obyčajné vodiace lano, ale je to komunikačná väzba. Lano by malo byť mäkké, ale silné, tak aby sa jednoducho dali kontrolovať jeho pohyby. S troma uvedenými dĺžkami lán a jedným krátkym (1,8 m) povrazom, ktorý sa nazýva "jazdcova struna" máme spolu s "pareliho" ohlávkou kompletnú výbavu a môžeme začať. Reč koní ako aj hierarchiu stáda pochopíme ich pozorovaním na pastvinách. Pohľad do očí, sklopené uši, natiahnutá hlava a vykročenie smerom k protivníkovi znamená uhni mi z cesty, choď preč. Dôraznejší prejav - rozbeh, vycerené zuby - to je už vyhrážanie sa - ak sa nepohneš, tak ťa uhryznem. Sklopenie pohľadu na bok, sklon hlavy k zemi a olizovanie sa, ustúpenie alebo odchod preč, znamenajú podriadenie sa. Nie je nutné robiť všetky tieto veci preto, aby nám kôň rozumel. Zameranie pohľadu, mimika, držanie tela, odhodenie, zatočenie alebo šľahnutie povrazom, toto sú gestá, ktorým sa kôň veľmi naučí rozumieť. Pozoruj koňa, aby si pochopil, čo ti hovorí. Ale aj napriek tomu, čo všetko chceš dosiahnuť, rešpektuj základné fyzické a psychické vlastnosti koňa - kôň je od prírody ťažký, silný, rýchly, impulzívny a pohodlný splašenec a klaustrofobik. Nech s koňom robíš čokoľvek, malo by mu to pomôcť stať sa miernejším, dôverčivejším a ochotnejším. Ale predovšetkým by to malo zostať hrou, pri ktorej by mal byť každý z nás obdarený trpezlivosťou. Len takto čo najrýchlejšie dosiahneme všeobecný pokrok u koňa a svoju emocionálnu stabilitu. Neprimerané hnevlivé a nervózne reakcie nás môžu posunúť veľmi ľahko späť a vybudovaná dôvera sa ťažko získava. Myslime na to, že je to program dlhšieho vzdelávania a nie len niečo, čo občas vykonáme. Keď si spravíme čas, na naučenie sa týchto 7 hier, príde nám na um stále viac možností, ako ich využiť. Prejaví sa to na našom stále príjemnejšom vzťahu ku koňovi. Čím budeme v učení na vyššej úrovni, tým si to budeme s koňom viac užívať. Kone sa tieto hry veľmi radi hrajú. Všimnite si, ako často dosiahnu to, že podľahneme tlaku, uhýbame pred ich zubami alebo kopytami, beháme do kruhu, sme zatlačení do rohu a beháme za nimi po pastvine. Kone tieto hry hrajú celý život. Tak a tu je spomínaných 7 hier, aby ste sa do tých "naháňačiek" so svojimi koňmi mohli zapojiť. 1. Priateľská hra Budovanie rešpektu, dôvery a znižovanie citlivosti na okolité javy, dotyky, zvuky, pohyby predmetov a zvierat. Najprv je potrebné si vymedziť svoj osobný priestor, do ktorého nesmie kôň sám od seba vstupovať. Uplatňuj pravidlo 3 sekúnd (rýchla reakcia) pri nežiadúcom agresívnom správaní koňa. Reaguj okamžite. Znepríjemni koňovi okamih útoku, dosiahni jeho ústup, upokoj ho a pohlaď. Nikdy koňa netrestaj a nepomsti sa mu! V prvom rade je dôležité ukázať koňovi, že mu nechceš ublížiť, aj keď by si mohol. Miesto obyčajného hladenia a pokojného zaobchádzania ho musíš konfrontovať so situáciami, ktoré ho môžu vystrašiť a musíš mu dokázať, že v tvojej prítomnosti mu nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Akýmkoľvek predmetom škrabkaj alebo hladkaj koňa po celom tele, omotávaj mu lano okolo krku, nôh, prehadzuj ho cez chrbát, hlavu, poskakuj okolo neho. Dôležité je všetky tieto úkony robiť v rytme, až pokiaľ si kôň nie je istý, že sa toho všetkého nemusí báť a sám od seba pokojne stojí. Niektoré kone (aj tie, ktoré sú už roky jazdené) nedostali nikdy príležitosť skutočne spoznať sedlo, ktoré nosia. Ale priateľskú hru môžeš hrať aj so sedlom, až kým sa kôň necíti bezpečne. Dve veci sú dôležité: za prvé, umožniť koňovi spraviť pár krokov (s hlavou otočenou k tebe a s povoleným lanom) a za druhé, je treba udržiavať rytmus. Dáva koňovi istotu, pretože vie, aký pohyb bude nasledovať a aký sa bude opakovať. Túto hru sa hraj opakovane medzi ostatnými hrami, na upokojenie koňa a udržanie vyváženosti medzi dominantnosťou a priateľstvom. 2. Dikobrazia hra Kone majú prirodzený spôsob reakcie, ktorý nazývame "opozičný reflex". Nastupuje, ak sú chytení. Je to inštinkt, ktorý ich núti útočiť proti oťaži, proti udidlu, proti tlaku holene, je to dôvod, prečo sa sťahujú a dostávajú do problémov v malých priestoroch, napríklad prívesoch na prevážanie koní - strach z priestoru patrí k ich stratégii prežitia. Hra na dikobraza učí koňa podliehať tlaku. Väčšina ľudí to hneď skúša silou, ale koňa to treba učiť postupným zosiľovaním tlaku. Kôň sa naučí tomuto tlaku povoliť tak, že od neho ustúpi. Pamätaj si, že kone sú v tejto hre skutočne dobré. Skúšajú, kto z vás dvoch ako prvý podľahne tomuto tlaku. Ubezpeč ho, že si spoľahlivý (tlak zmizne, keď sa skutočne pohne a neodporuje). Trpezlivosť, niekedy je nutné použiť veľmi silný tlak, takže v tom najhoršom prípade si môžete pomôcť ostrohou, ale veľmi opatrne. Ak kôň tento princíp pochopí, budeš sa čudovať, ako ľahko sa dá ovládať. Myslite na to, že začnete mäkko a tlak budete pomaly ale ustavične zvyšovať, až pokiaľ kôň nepovolí. Akonáhle uhne, škrabkaj to miesto, na ktoré si predtým tlačil. To je to, čo koňa obmäkčí. Kôň sa učí v momente, kedy prestaneš tlačiť. Môžete svojho koňa ovláda dopredu, dozadu, do bokov (vpravo a vľavo), plece aj zadok, a to len tlakom končekov prstov. Kôň by mal reagovať na tlak prstov a prestať sa pohybovať, keď prestaneš tlačiť a začneš ho hladkať. Nemal by pred tlakom utekať. Rovnako prsty použiješ aj na zátylku koňa pre zníženie hlavy. Kombinácia Túto hru môžeš hrať aj s vodítkom, keď sa postavíš vedľa koňa, sklopíš zrak na zem, vyvinieš jemný ťah za vodítko na ohlávku smerom nabok a budeš postupne zosilňovať ťah, až pokiaľ neohne hlavu a krk smerom k tebe. Povolíš akonáhle prejaví náznak vyhovieť. Nechajte ho vždy chvíľu premýšľať, požiadavky opakujte a postupne zvyšujte až bude vedieť spraviť na jemný ťah krok nabok smerom k vám. Neskôr môžeš prehodiť vodítko na odvrátenú stranu koňa a viesť ho cez zadok na svoju stranu. Nechaj ho pokojne stáť, cvik začni pohľadom na oko. Vyvinieš tak mentálny tlak. Ukáž na oko koňa, zapulzuj prstami ako by si ho chcel postriekať, začni vyvíjať jemný ťah pomocou vodítka cez zadok na ohlávku z odvrátenej strany koňa. Kôň odpovie otočením hlavy a krku smerom od vás. Postupne požadujte úkrok predkom smerom od teba a pokračuj požiadavkou o otočenie. Udržiavajte tlak a cúvajte, volajte ho pri tom k sebe. Neskôr požadujte rýchlejšie predvedenie obratu. Keď časom získate lepšiu rutinu s vodítkom, skúste dlhším lanom pripojeným oboma koncami k ohlávke viesť koňa zozadu aj zo strany na dvojitej lonži. Môžete viesť koňa ako na opratách, požadovať pohyb dopredu aj dozadu, alebo nabok, pomocou vyváženého ťahu a tlaku. Pri troške šikovnosti dosiahnete aj opakované obraty pre vami, aj keď budete stáť na mieste. Toto je však už kombinácia dikobrazej, riadiacej a kruhovej hry a fantázie. Hry s povrazom môžeš hrate aj na nohách koňa. Najprv naučíte koňa zdvíhať nohy pomocou lana pretiahnutého okolo spenky, potom ho naučíte klásť nohu viac nabok a keď toto pochopí spojíte to s požiadavkou na otočenie k tebe pomocou ťahu na ohlávku a ťahu na prednú nohu (nabok). Cúvaním po kruhu okolo zadku voláte koňa aby pristúpil predkom. Neskôr vás bude nasledovať v spine. Podobne ho naučíš aj obrat okolo predku, pomocou ťahu za zadnú nohu a ťahu vodítka cez zadok. Ďalej môže cúvať pomocou ťahu vodítka cez zadné nohy. Je dobré, keď sa kôň naučí povoliť a pristúpiť bližšie keď cíti ťah za nohu lanom, môže sa totiž dostať do problémov s lanami, povrazmi a podobne, či už v teréne, vo voľnosti. Neučený kôň väčšinou spanikári a začne ťahať a šklbať proti tlaku. Môže si tak spôsobiť škaredé zranenia. Myslite vždy na obe strany koňa. Pomocou dvojitej lonže môžete naučiť koňa cúvať na ľahký ťah za chvost alebo klepanie rukou alebo akýmkoľvek predmetom na zadok. Laterálne ohnutie slúži ako kontrola emocionálnej pripravenosti, brzda, pokorenie, znehybnenie aj ako náhrada trestu. Požiadate svojho koňa aby sa ohol a oňuchal svoju hruď. Myslite na povolenie tlaku pri každom náznaku sa podvoliť ohnutiu a znova ho požiadajte, aby sa ohol o niečo viac. Vždy ho výrazne pochváľte a odmeňte povolením tlaku. Neskôr to využijete pri jazdení na ohlávke. 3. Riadiaca hra Túto hru sa hrajú kone s obľubou celý deň. Pohľady, pohyb uší, oháňanie chvostom alebo dvíhanie zadnej nohy. To je reč tela, ktorou vyjadrujú "keď sa nepohneš, uhryznem ťa alebo nakopnem". Táto hra sa hrá po dikobrazej hre, pretože sa kôň musí naučiť najprv podliehať fyzickému tlaku, až potom mentálnemu (myšlienka - pohľad na časť tela, ktorá sa má pohnúť). Je to hra na návrh a sľub. Pokiaľ kôň nenasleduje vaše návrhy, sľúbte mu následky - narazí na váš fyzický tlak, teda na vlniace sa lano, zdvihnutý bič alebo natiahnutú ruku. Neskúšajte koňa "buchnúť". Pokiaľ sa nepohne, narazí na váš tlak. Kone tento rozdiel veľmi rýchlo vycítia. Ak buchnete koňa nezmyselne, je to vaša vina a možno ti to vráti. Najhoršie na tom je, že tomuto spôsobu trestu nerozumie a ničíte tak všetko, čo si vybudoval. Ak navrhnete koňovi, aby sa pohol a on to neurobí a narazí tak na fyzický odpor, pochopí, že musí ísť z cesty. Jeho úlohou bolo uhnúť sa tlaku. Nebude vám dávať vinu a druhý, alebo tretíkrát sa pohne, keď mu niečo navrhnete. Najhoršie, čo môžete svojmu koňovi spraviť je oklamať ho. Niečo mu navrhnete, on vám vyhovie a aj napriek tomu vyviniete fyzický tlak. Kôň si od toho okamihu pamätá, že nedodržíte to, čo sľubujete. Odpovie vám nedostatočnou dôverou a nedostatočným rešpektom. Vie, že potrebuje vodcu, ktorý dodrží to, čo sľúbi, ktorý neklame a ktorý je spravodlivý a rozhodný, rovnako ako štvornohý vodca stáda. Rozhodnosť a dôslednosť. Kôň ti nebude dôverovať a nebude ťa rešpektovať pokiaľ nebudete vedieť, čo chcete. Najskôr si premyslite, či sa dá vaša požiadavka splniť, či je kôň fyzicky, psychicky a emocionálne pripravený a či sú vhodné priestorové podmienky. Ak sa niečo rozhodnete spraviť, tak to aj dokončite. Pokúste sa zistiť, či môžete poslať svojho koňa dozadu len ukázaním prstami. Pohnite plecom tak, že ukážete na jeho oko, pohnite jeho zadkom tak, aby sa na vás neprestal pozerať (naznačeným pohybom lana na zadok - myslite na bezpečnú vzdialenosť - a možno to dosiahnete). Ak sa na vás pozerá, pohladkajte a poškrabkajte ho na čele a dajte mu vedieť, že to bolo dobré a správne. Potom túto hru opakujte. Dosiahnete to, že sa k vám otočí hlavou už pri obyčajnom pohľade na zadok. 4. Jo-jo hra Teraz sa dostávame k časti, kedy chceme poslať koňa dopredu a dozadu v priamych líniách (na začiatku možno nie tak celkom priamych). Teraz už viete, že niektoré kone veľmi radi prichádzajú, ale ustúpiť akoby nevedeli, iba ak utiecť. Iní bežia dozadu, ale dopredu sa nevrátia. To je jo-jo. Jo-jo prinesie vyváženosť do vášho vzťahy. Kmitajte 3,7 dlhým lanom, aby váš kôň cúval. Začnite ľahko, pridajte na intenzite až kmitá aj ohlávka a pre koňa sa to stáva nepríjemné. Pokiaľ sa kôň pokúsi ujsť tomuto pocitu tým, že ustúpi, prestaňte ihneď s týmto pohybom lana a dajte mu na vedomie, že to spravil správne. Znova začnite pomaly, postupne zvyšujte intenzitu, pokiaľ nespraví aspoň krok a prestaňte. Opakujte to tak dlho, pokiaľ kôň nepochopí. Spýtajte sa ho na celý krok alebo dokonca na dva. Neskôr na dva, alebo viac, až kým sa vám ho nepodarí dostať na koniec lana. Teraz ho zavolajte znova späť. Rytmicky si pritiahnite lano, prerúčkujte, postupne chytajte, aby ľahko prekĺzavalo, pokiaľ kôň o krok nepristúpi. Keď pristúpi, "otvorte náruč" a znova ho privolajte, rytmicky. Až k vám príde, prestaňte a pohlaďte ho. Znova ho pošlite preč dozadu, privolaj ho, až kým sa nepohybuje celkom voľne. 5. Hra na kruh Mnoho ľudí si myslí, že hra na kruh je obyčajné lonžovanie, ale hra na kruh je omnoho viac. Je to rovnakým dielom duševné a fyzické cvičenie, pri ktorom sa kôň naučí, že je jeho prácou udržiavať krok tak dlho, pokiaľ mu nepoviete niečo iné. Pri klasickom lonžovaní väčšinou obieha kôň vonkajší kruh, zatiaľ čo bič neustále pošviháva o zem pre udržanie pohybu. Telo sa trénuje, zatiaľ čo myšlienky sú ktovie kde. Pri hre na kruh sa kôň naučí švihom vykročiť a obiehať v kroku, kluse a cvale zatiaľ čo sa vy pohodlne opierate o bič. Tajomstvo spočíva v tom, že nechášte koňa v pokoji, pokiaľ robí to, čo po ňom chcete. Pokiaľ sám od seba niečo zmení, niečo proti tomu podniknite. Vždy, keď sa zastaví, privolajte ho a znova ho pošlite preč. Rýchlo príde na to, že je pohodlnejšie zostať vonku na kruhu. Pracujte minimálne 2 kruhy a maximálne 4. Keď bez pomáhania prebehne 2 kruhy, dokazuje vám svoj rešpekt a splnil svoju úlohu. Najneskôr po 4 kruhoch sa to pre neho stáva nudným. Ak chcete svojho koňa udržať duševne, citovo a fyzicky fit, tak 32 kruhov nie je tým najlepším spôsobom. Ak chcete robiť viac ako 4 kruhy, skúste to nejako spestriť. Hľadajte prekážky a hračky, nerovný terén, skracujte a predlžujte lano a podobne. Dosiahnete vynikajúce výsledky a vaša komunikácia s koňom sa výrazne zlepší. Nezabudnite sa na tieto všetky hry pozerať pohľadom koňa. 6. Hra do strán Čím lepšie váš kôň chodí dozadu a do strán, tým lepšie bude robiť aj všetko ostatné. Najprv prikážte, aby dal nabok hlavu, potom zadok, potom znova hladu a zasa zadok, až kým nedosiahnete, rovnomerný pohyb a celý kôň ide pekne nabok. Použite ako pomôcku plot, aby kôň nemohol ísť dopredu. Pre začiatok je ideálne 3,7 m dlhé lano. Môžete ho poťahať za chvost, aby pohol zadkom. Ubezpečte sa o tom, že máte dostatočne dlhé lano, že od vás ustupuje bez toho, aby narážal na koniec lana. Ak je hlava príliš vzdialená, možno musí zadok trochu zrýchliť. Zakmitajte stredom lana. Často nie je nutné hneď "uhryznúť". Ale keď uhryznutie sľúbite, tak uhryznite. Nebude to dlho trvať a kôň pochopí a dobrovoľne sa bude bokom pohybovať pozdĺž plota. Nezabudnite na rovnomerné cvičenie naľavo aj napravo. Kone majú tak ako aj ľudia jednu dobrú a jednu zlú stranu (pravák, ľavák). 7. Priestorová hra Kone majú od prírody strach z priestoru. Nenávidia úzke a uzatvorené priestory. Táto hra im umožní byť v tomto prípade uvoľnenejší a odvážnejší. Postav sa blízko steny, tak 4 m a vyzvite svojho koňa, aby týmto priestorom prešiel. Pre niektoré kone je už tento priestor úzky. Ak je to tak, ponúknite mu priestor 6 m široký. Zistite s akou vzdialenosťou musíte začať a priestor krok za krokom zužujte. Zatiaľ kôň získava viac a viac dôvery v tomto cvičení. Nakoniec skončíte na priestore cca 90 cm, čo zodpovedá asi šírke konského zadku. Nezabudnite na to, aby na konci uličky koňa čakalo niečo príjemného, aby mal vždy dostatočné lano na beh. Preto si koňa otočte a nechajte ho prebehnúť v opačnom smere. Nakoniec budete určovať, či tento priestor prejde, prekluše alebo precvála. Keď toto zvládnete, nebude taký problém ani poslať koňa do prepravníka. Ako dlho sa hra hrá Všetko je v poriadku, pokiaľ cítite, že ste s koňom v harmónii. Môže to trvať 2 minúty, ale aj 2 hodiny. Ale keď si nájdete dosť času na to, aby ste koňa všetko naučili, trojnásobne sa vám to vráti! Týchto sedem hier ukáže celkom jasne každú slabinu a každé "ja nechcem“, ktoré sa kôň snaží povedať. Pri správnej práci tento odpor pomocou správneho využitia hier odstránite. Kôň sa stane miernejším, odvážnejším, dôverčivejším a ochotnejším. Jazdec si má urobiť toľko času, koľko je nutné na výučbu koňa. Žiadne krátenie a pomocné oťaže. Nie je to prirodzené, je to len dôkaz postavenia, ktoré akceptuje silu. Kým robíte pokroky v lepšom a lepšom chápaní vášho koňa, jeho myslenia a stratégie vzťahu, nájdete odpoveď tiež na vlastné otázky vášho zmeny na prirodzeného jazdca. Príjemné a nepríjemné Toto je najvyššia motivácia každého koňa: malo by to byť príjemné. Musíte sa naučiť situáciu v správny moment spríjemniť (a v správny moment znepríjemniť). Dosiahneš tak to, že pre vášho koňa budú zásadné veci jednoduché a nežiadúce nepríjemné. Dôležité je vaše načasovanie! Čím skôr dáte koňovi najavo, že robí všetko veľmi dobre, a čím skôr ho necháš pocítiť, že sa rozhodol pre niečo nežiadúce, tým rýchlejšie sa to váš kôň naučí. Osem princípov Je dôležité, aby si stále viac rozumel tomu, čo týchto osem princípov znamená. 1. Horsemanship je prirodzený Podľa mňa boli človek a kôň stvorení pre seba. Kôň je jediný bylinožravec, ktorý žije v stáde a je prispôsobený na to, aby nosil človeka na chrbte. Je tiež schopný prejsť neuveriteľnými zmenami, preto dokázal prežiť v priebehu miliónov rokov. Ak sa staneš skutočným horsemanom, kôň ťa bude ochotne akceptovať ako svoje alfa-zviera, svojho vodcu. 2. Nebuď predpojatý Ľudia sú stále predpojatí. Veria, že kone sú bezpečné a jednoduché. Vychádzajú z toho, že kôň, ktorý bol jazdený, je pre kohokoľvek jazditeľný. Predpokladajú, že rovnaká tréningová technika funguje na každého koňa. Myslia si, že je chybou koňa, pokiaľ niečo nefunguje. Predpokladajú, že to, čo kôň zvládol dnes, zvládne automaticky aj zajtra. Domnievajú sa, že kone myslia rovnako ako ľudia a že oceňujú rovnaké veci. Veria, že stádové zviera nikdy nezraní človeka, nezničí veci, alebo neublíži sebe samému, aby sa zachránilo. 3. Komunikácia znamená, že dvaja alebo viac jedincov zdieľajú jednu predstavu a rozumejú jej Pokiaľ komanduješ koňa, bez toho, aby si ho počúval, nie je to žiadna komunikácia. Pokiaľ navzájom na seba "kričíte", tiež nenadväzujete žiadnu komunikáciu. Aby si mohol kone počúvať, musíš sa v nich naučiť čítať, hrať sa s nimi, pozorovať ich správanie a spôsob vyjadrovania. Daj im priestor, aby sa tiež vyjadrili. Preto je sedem hier takých cenných, lebo dovoľujú koňom sa hrať. 4. Osem zodpovedností v partnerstve 4 zodpovednosti pre človeka: Nesprávaj sa ako dravec. Buď mentálne, emocionálne a fyzicky fit. Maj nezávislý sed. Nauč sa rozmýšľať ako kôň. Používaj prirodzenú silu zaostrenia. 4 zodpovednosti pre koňa Nesprávaj sa ako korisť. Buď mentálne, emocionálne a fyzicky fit. Dodržiavaj určený chod. Dodržiavaj určený smer. Pozeraj sa kam kráčaš. Pokiaľ koňovi jeho zodpovednosti odoberieš, miesto toho, aby si ho učil ich zvládnuť a pokiaľ zanedbávaš tie svoje, nemôže vzniknúť partnerstvo. Je to skôr niečo ako pán a otrok. Človek bude dominantnejší ale menej efektívny a kôň mentálne zakrpatie. 5. Efektívny je spravodlivý prístup Štyri fázy ťa naučia byť spravodlivým, nereagovať príliš málo alebo naopak prehnane. Pre malé chyby majú platiť malé a pre veľké chyby veľké dôsledky. Chce to čas a prax, aby si vedel rozlíšiť, čo sa práve deje a získal kontrolu nad deštruktívnym emóciami ako strach, frustrácia alebo hnev. Kone reagujú na pozitívne a negatívne zosilnenie, ale nerozumejú trestu. 6. Reč tela je univerzálna Kone nerozumejú po slovensky, česky, nemecky, anglicky ... rozumejú „po konsky“. Kone spolu komunikujú predovšetkým rečou tela. Porovnaj ich napríklad so psom, ktorý na dorozumievanie používa prevažne štekot. Reč tela dokáže prekonať každú jazykovú bariéru. Mali by sme zavrieť pusu a pri komunikácií s koňmi nasadiť naše telo a mimiku. 7. Kôň učí jazdca, jazdec učí koňa Pokiaľ by si sa chcel naučiť cuting a ešte nikdy si to nerobil, najťažšie by bolo chcieť sa ho naučiť s neskúseným koňom. Skúsený kôň ťa môže veľa naučiť, môže za teba zaskočiť, pokiaľ práve nestíhaš. A funguje to aj naopak. 8. Princípy, účel a čas sú prostriedky na učenie Pokiaľ rozumieš princípom svojho konania, vieš, čo môžeš dosiahnuť. Účel dáva princípom zmysel - ako otvoriť bránku, alebo aký má význam pre koňa pohyb nabok pri práci s dobytkom. Kôň, ktorý je trénovaný a trénovaný bez toho, aby v tom mohol vidieť nejaký zmysel, stratí chuť. Aj keď napríklad nemáš záujem o prácu s dobytkom, sprav to občas kvôli svojmu koňovi. Budeš prekvapený, ako ho tým motivuješ. Zaobchádzaj so svojim koňom ako s tým najcennejším, čo si kedy vlastnil. Je to prirodzenosť v tej najdokonalejšej podobe.

images--63-.jpg

                
                                                                                       

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

môj kôn

(Michaela, 3. 10. 2014 16:23)

ršť

môj kôn

(Michaela, 3. 10. 2014 16:23)

ršť

 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2020 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 49943
Měsíc: 396
Den: 31